Hoe ga ik te werk? 

KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

INTAKE
Ik start met een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. Jongeren kunnen ervoor kiezen om eveneens bij het intakegesprek aanwezig te zijn. 
In dit kennismakingsgesprek pols ik naar de reden van aanmelding. 
We bespreken hoe ieder van jullie de situatie ervaart.
Wie is jouw kind? Wat loopt er moeilijk? Wat gaat goed?
Waaraan heeft je kind nood?
Wat zijn je verwachtingen en die van je kind en wat kan je van mij verwachten?
Samen proberen we een concreet, haalbaar doel te omschrijven.

EERSTE EN VOLGENDE KINDSESSIES
In een volgende sessie maak ik binnen een veilige context en via een creatieve insteek kennis met je kind. Stilaan wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd en gaan we samen 'op weg'

TERUGKOPPELINGSGESPREK MET OUDERS
Als ouder(s) speel je een belangrijke rol in de kindertherapie.
Daarom vindt er na 4 à 5 sessies een terugkoppelingsgesprek plaats, waarbij we met elkaar de voorbije sessies overlopen, de evolutie delen en het vervolg bespreken. 

DUURTIJD THERAPIE
Elk kind heeft zijn eigen weg, ritme, manier en taal om naar zichzelf, zijn hart toe te groeien. Vandaar is het moeilijk om op voorhand het aantal therapiesessies vast te leggen.
We ronden de therapiereeks steeds af met een oudergesprek en vervolgens een afrondende sessie met je kind.

KINDEREN ALS SPIEGEL VOOR DE OUDER(S)
Het kan zijn dat er tijdens het therapieproces van je kind, bij jou als ouder onverwerkte stukken aangeraakt worden en om aandacht vragen.
Op jouw vraag kunnen we kijken naar wat je kind jou komt vertellen over je eigen 'innerlijke kind' kwetsuren en hiermee aan de slag gaan.
(Extra info hierover via menubalk bij 'geleende woorden'.)


VOLWASSENEN

INTAKE
Tijdens het intakegesprek staan we stil bij je huidige en oorspronkelijke gezinssituatie, je werk, je interesses, ... 
Wat gaat goed, waar hou je van en waar hield je van als kind? 
Wat loopt moeilijk en wat is de reden van aanmelding?
Wat zijn je verwachtingen en wat kan je verwachten van mij?  
Samen proberen we een
concreet, haalbaar doel te omschrijven.

EERSTE EN VOLGENDE SESSIES
Binnen een veilige context en via een creatieve insteek gaan we
samen 'op weg' naar wat van 'binnen' naar 'buiten' wil / kan.
Groeien naar 'groot', vanuit 'klein' durven zijn.
Hoe meer we het kind in ons toelaten, hoe grootser, 'volwassener' we worden! Hoe vrijer we worden van (voor)oordelen, beperkende gedachten, angsten, frustraties, ...  Hoe meer we onszelf en de ander kunnen accepteren, ons Zelf kunnen zijn en uitdrukken. 
Dit is een hele weg die veel moed, geduld en engagement vraagt.
Hierbij wil ik jou graag begeleiden.
(Extra info hierover via menubalk bij 'geleende woorden'.) 

EVALUATIE
Tijdens de therapie wordt regelmatig teruggekoppeld.
Hoe ervaar je de therapie? Wat zie je veranderen?
Werken we nog in de richting van het gestelde doel?

DUURTIJD THERAPIE
Elke persoon heeft zijn eigen weg, ritme, manier en taal om naar zichzelf, zijn hart toe te groeien. Vandaar is het moeilijk om op voorhand het aantal therapiesessies vast te leggen.
Elke therapiereeks wordt steeds beëindigd met een afrondingsgesprek. 

WEERKERENDE CONFLICTEN ALS SPIEGEL
(Extra info hierover via menubalk bij 'geleende woorden'.)